ชื่อ - สกุล  
อีเมล์ @doitung.org 
เบอร์โทรติดต่อ  
หน่วยงาน
วันที่ให้เข้าปฏิบัติงาน     
วันที่กำหนดเสร็จงาน    
อาคาร / สถานที่
รายการแจ้งซ่อม
เลือกรหัสงาน งานบริการ
   งานซ่อมแซมบริการพื้นที่ดอยตุง
   งานซ่อมแซมบริการพื้นที่ 52 ไร่
   งานซ่อมแซมบริการพื้นที่หอฝิ่น
สาเหตุ / อาการทีี่เสีย  
 
Copyright 2008 Doitung Development Project. All Rights Reserved .