ภาพกิจกรรม ทำความสะอาดเเนวกันไฟ_ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เม.ย. 60