!!!โปรดอ่าน!!! ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ระบบยานยนต์ จะใช้ Username และ Password เดียวกันกับรหัส internet wifi (DataEmployeeCenter)