เข้าขอใช้บริการ และ เข้าอนุมัติใบขอใช้ ระบบยานยนต์

ขอใช้บริการยานยนต์ และเข้าอนุมัติ ยืนยันตัวตนด้วย ชื่อผู้ใช้ ระบบยานยนต์จะใช้ Username และ Password เดียวกันกับรหัส internet wifi ในสำนักงาน


หากท่านไม่ทราบข้อมูลหรือเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อ ไอที หรือ สายตรงที่เบอร์ 085 615 1787 หรือแจ้งเมลมาที่ Email : komsan@doitung.org หากต้องการใช้งานรถเป็นกรณีเร่งด่วน โทรไปขอรถได้ที่ งานยานยนต์ 23400 , 23401

!!!โปรดอ่าน!!! ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ขอใช้และผู้อนุมัติ ระบบยานยนต์จะใช้ Username และ Password เดียวกันกับรหัส internet wifi ในสำนักงาน