หน้าหลัก  นำส่งไฟล์คำร้องขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบ

โปรดทราบงานขอบริการที่เกี่ยวข้องกับชื่อบัญชี ผู้ใช้ระบบ ต่างๆ และงานระบบ software ทั้งหมด ต้องมีผู้เซ็นอนุมัติจากฝั่งผู้ขอส่งให้ ไอทีด้วยครับ ดูคู่มือการใช้งานได้ที icon ด้านมุมขวาบน ขอบพระคุณครับ

IT SERVICE REQUEST
     ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ  
  รหัสพนักงาน* หน่วยงาน*
  ชื่อ* นามสกุล*  
  เบอร์ติดต่อ*
(โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อภายใน)
Email* @doitung.org (ระบุเฉพาะ ชื่อ ไม่ต้องใส่ @doitung.org)  
     รายละเอียดการขอใช้บริการ  
สถานที่รับบริการ *  
วันที่แจ้ง
  วันที่ต้องการรับบริการ* เวลา *       
  เลือกประเภทงาน*  
     
     
 
     
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
แนบไฟล์

   
 
   

Help Desk
กรุงเทพฯ : โทร 316
เชียงราย  : โทร 22700

 
     
Copyright 2015 Doitung Development Project. All Rights Reserved .