งานบริการห้องประชุม

  No.

  ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
วันที่ 24/06/2021
  รหัสพนักงาน หน่วยงาน
  ชื่อผู้ขอใช้บริการ   นามสกุล  
  เบอร์โทรติดต่อ   Email @doitung.org (ระบุเฉพาะ ชื่อไม่ต้องใส่ @doitung.org)
  รายละเอียดการจองห้องประชุม
  จำนวนผู้เข้าประชุม       คน ค่าใช้จ่ายลงรหัสงาน
  ผู้เข้าร่วมประชุม       
  เรื่องประชุม  
  วันที่ประชุม     เวลา    ถึง 
  กรุณาตรวจสอบห้องประชุมก่อนทำการจอง   กรุงเทพฯ      เชียงราย      52 ไร่
  รูปแบบประชุม                                                                                       
  เลือกห้องประชุม
  ผู้เข้าประชุมที่ติดต่อได้ หน่วยงาน
  เบอร์โทรติดต่อ Email @doitung.org (ระบุเฉพาะ ชื่อไม่ต้องใส่ @doitung.org)
ห้องประชุมปลายทาง กรณีที่มีการใช้ Conference  หรือ  Skype
 เลือกห้องประชุม  
 ผู้เข้าประชุมที่ติดต่อได้ หน่วยงาน
 เบอร์โทรติดต่อ Email @doitung.org (ระบุเฉพาะ ชื่อไม่ต้องใส่ @doitung.org)


  รายละเอียดการใช้อุปกรณ์ IT    
 
 
    จำนวน 
   
   
     
  รายละเอียดเครื่องดื่ม และ อาหาร
เครื่องดื่ม  
อาหารว่าง   ระบุชื่อร้าน     เบอร์ติดต่อ
อาหารกลางวัน   ระบุชื่อร้าน     เบอร์ติดต่อ
  กรณีมีเครื่องดื่มหรืออาหาร กรุณาติดต่อแม่บ้านโดยตรงอีกครั้ง
 รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
รายละเอียด

 

    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                                              
กรุงเทพฯ   :   จันทร์ - ศุกร์    เวลา  8:30-18:00 น.                            
                       IT ( 316 ), ธุรการกลาง ( 0, 302 ), ส่วนงานแม่บ้าน ( 118 )                           
เชียงราย   :    จันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:30 น.                                  
                       IT ( 22700 ), ส่วนงานแม่บ้าน ( 23631 , 23630 )                               
 

Copyright 2015 Doitung Development Project. All Rights Reserved .