ทุนการศึกษาของ 3 มหาวิทยาลัยจำนวน 22 ทุน

ประกาศทุนแม่ฟ้าหลวงตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สนับสนุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2560 ให้กับเยาวชนใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พื้นที่โครงการขยายผล และบุตรพนักงาน นั้น

ปีการศึกษา 2560 นี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพะเยา                   สนับสนุนให้ทุนจำนวน 15 ทุน
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            สนับสนุนให้ทุนจำนวน 2 ทุน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       สนับสนุนให้ทุนจำนวน  5 ทุน
โดยมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คือ
1. ประกาศการรับสมัคร (คุณสมบัติ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์) จำนวน 3 มหาวิทยาลัย
2. ใบสมัคร

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกุ๊กและหยุม KLC  ได้ค่ะ

เอกสารแนบ    1. ใบสมัครขอรับทุน ปี 2560 Download
                     2. ทุนการศึกษา ปี 2560·ระดับปริญญาตรี ม.พะเยา Download
                     3. ทุนการศึกษา ปี 2560 ระดับปริญญาตรี ม.แม่ฟ้าหลวง Download
                     4. ทุนการศึกษา ปี 2560·ระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงราย Download

 

Last Updated on Thursday, 09 March 2017 16:00

You are here: