เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก ‘แม่เล่าให้ฟัง’ และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’

book2

เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก  

‘แม่เล่าให้ฟัง’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อปี 2559

ในราคาลด 20% จากราคาปกติเล่มละ 99 บาท ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกสาขานะคะ

 

 

 

 

 

‘แม่เล่าให้ฟัง’
ถ่ายทอดพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่าง พ.ศ. 2443-2481 ซึ่งสะท้อนแนวความคิดของสมเด็จย่าที่แตกต่างจากสตรีไทยในยุคสมัยเดียวกัน และด้วยแนวพระราชดำริอันลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ นี่เอง จึงได้พัฒนาสู่พระราชกรณียกิจมากมายที่มีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากความตอนหนึ่งในหนังสือ

“แม่คิดมากและสิ่งที่คิดนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่อ่านหรือเห็นหลายอย่าง แม่จึงนึกว่าคนอื่นคงต้องถูกและตัวเองผิด...เมื่อรู้จักนักเขียนฝรั่งเศสดีขึ้น แม่ก็เห็นว่าความคิดที่เคยมีมาก่อนนั้นตรงกับความคิดของท่านเหล่านี้...ในการอ่านหนังสือนั้น แม่มักจะขีดเส้นใต้ตอนที่ชอบ หรือเห็นน่าสนใจด้วยดินสอแดง...ผู้เขียนบทประพันธ์เหล่านี้ จึงเหมือนเพื่อนหรืออาจารย์ของแม่...”

‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’
ถ่ายทอดพระราชประวัติครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 พร้อมรูปประกอบกว่า 700 รูป นอกจากผู้อ่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์แล้ว หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างเจ้านายเล็กๆ ที่ทรงมีต่อกันทั้งยามสุขและยามทุกข์ และแนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทันสมัย เข้าใจโลก และใช้ได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด 

Last Updated on Wednesday, 22 March 2017 17:32

You are here: