Carbon Neutral Man

carbonneutralหากท่านต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอน ด้วยการสมัครเป็น Carbon Neutral Man  โดยมีกระบวนการสมัคร ดังนี้ค่ะ

1. คำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวท่านเองด้วยโปรแกรม http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php

2. ซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยตามจำนวนที่ปล่อย (หากผลการคำนวณตามข้อ 1 เป็นทศนิยม การซื้อต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็ม) โดยติดต่อผู้จัดหาเครดิตจาก  http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/thai/offsetting.php (เลือกเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยที่ท่านสนใจ และราคาที่ขาย)

3. ตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับผู้จัดหาเครดิต ซึ่งท่านจะได้รับหลักฐานการซื้อขายและการหักล้างเครดิต (คนเมืองส่วนใหญ่จะปล่อยราว 2-7 ตัน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อราว 400-800 บาท)    ***แต่ละท่านสามารถ (1) ติดต่อซื้อเองโดยตรง (ติดต่อ SouthPole/คุณพัฒนา สะดวกมากสำหรับการซื้อรายย่อยค่ะ) หรือ (2) ส่งต่อเอกสารมายัง " This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it " เพื่อให้ทีมงาน VGREEN รวบรวมและดำเนินการให้***

4. สมัครเป็น Carbon Neutral Man กับ อบก. โดยการกรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการซื้อขายและการหักล้างเครดิตจากข้อ 3 แล้วจัดส่งมายัง อบก. ถึงคุณอโณทัย ทาง e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

5. อบก. ตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผล 
ทั้งนี้ สามารถรวมกลุ่มซื้อโดยใช้ใบสมัครเดียวต่อกลุ่มหรือต่อหน่วยงาน แต่ช่วงกรอกชื่อให้ระบุรายชื่อบุคคลให้ครบ พร้อมระบุค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล (ที่ปัดเศษให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มแล้ว) ค่ะ   
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้จากคุณอโณทัย (02 1419 831) หรือคุณนพรัตน์ (02 1419 827) นะคะ


⭐️ อบก. จะจัดงานมอบใบรับรอง C neutral ประเภทบุคคล และผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 19 ก.ย. 2560 โดยมี รมต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 17:01

You are here: