การป้องกันและเตรียมตัวเมื่อเกิด อุทกภัย

เพื่อป้องกันและรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน  จึงขอนำข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พร้อม Link ที่มีประโยชน์สำหรับพิมพ์เก็บไว้เป็นข้อมูลฉุกเฉิน เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม

คู่มือเตรียมพร้อมสำหรับรับมือภาวะน้ำท่วม

วิธีก่อถุงทรายที่ถูกต้องในการป้องกันน้ำเข้าบ้าน

pic1

การป้องกันน้ำผุดขึ้นตามท่อระบายน้ำในบ้าน

pic2

วิธีป้องกันอุบัติภัยที่มากับ "น้ำ"

pic3

Mind Map ในการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินในกรณีน้ำท่วม

pic4

วิธีทำเสื้อชูชีพด้วยตัวเอง

pic5

วิธีทำส้วมฉุกเฉิน

pic6

Last Updated on Thursday, 13 October 2011 13:56

You are here: