พัฒนาองค์กร

เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Display # 
# Article Title Hits
1 CSR เต็มขั้น ต้องเป็น SE 1190
2 เส้นใยมาจากไหน 1934
3 ผู้นำที่ทำลูกน้องหมดไฟ 1538
4 สร้างภาพลักษณ์ด้วยการรู้จักจังหวะในที่ทำงาน 975
5 บริหารคนต่างรุ่น กำจัดเรื่องวุ่นๆ ในองค์กร 1159
You are here: