ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

2562

   รับสมัครนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

     ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

Last Updated on Friday, 05 April 2019 09:50

Read more...

ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

1

วันที่ 18 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ. เมือง·จ. เชียงราย

Last Updated on Sunday, 30 July 2017 13:33

Read more...

เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก ‘แม่เล่าให้ฟัง’ และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’

book2

เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก  

‘แม่เล่าให้ฟัง’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อปี 2559

ในราคาลด 20% จากราคาปกติเล่มละ 99 บาท ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกสาขานะคะ

 

 

Last Updated on Wednesday, 22 March 2017 17:32

Read more...

ทุนการศึกษาของ 3 มหาวิทยาลัยจำนวน 22 ทุน

ประกาศทุนแม่ฟ้าหลวงตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สนับสนุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2560 ให้กับเยาวชนใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พื้นที่โครงการขยายผล และบุตรพนักงาน นั้น

ปีการศึกษา 2560 นี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพะเยา                   สนับสนุนให้ทุนจำนวน 15 ทุน
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            สนับสนุนให้ทุนจำนวน 2 ทุน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       สนับสนุนให้ทุนจำนวน  5 ทุน

Last Updated on Thursday, 09 March 2017 16:00

Read more...

You are here: