หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

02
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

Last Updated on Friday, 05 April 2019 10:04

Read more...

การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

2562

   รับสมัครนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

     ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

Last Updated on Friday, 05 April 2019 09:50

Read more...

ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

1

วันที่ 18 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ. เมือง·จ. เชียงราย

Last Updated on Sunday, 30 July 2017 13:33

Read more...

Lessons from Doi Tung


lesson-from-dt-bangkok-post-5A former 'world's drug czar' revisits hill tribes in northern Thailand for inspiration on community-led development projects for export to Africa, writes


Italy's Antonio Maria Costa has seen the transformative effect on local ethnic minorities of the Doi Tung project in the Thai highlands of Chiang Rai since he first visited 15 years ago.The project is named after a 1,390-metre-high mountain close to the Thai-Myanmar border that lies in an area known as the "Golden Triangle" - one of Asia's two leading opium-producing bases.

Last Updated on Friday, 30 June 2017 17:02

Read more...

คอลัมน์ เปลว สีเงิน คนปลายซอย: ก็เป็นแค่ผีบุญ 'ไชยบูลย์ สุทธิผล'

thaipost1เมืองไทยยังแล้งไม่สะใจ..........
คุณอ้อยแห่ง "มูลนิธิปิดทองหลังพระ" บอก ถ้าอยากสะใจ ต้องไปที่ "เยนันชอง" ของพม่าโน่น รับประกันความผิดหวัง
๓-๔ วันที่หายไป
ผมจึงหายไปกับความไม่ผิดหวังที่ว่านั่น โดยชวนพรรคพวกตีตั๋วเรือบินไปอังกระไอแล้งกันที่เยนันชอง
ก็ไปลงที่เมืองมัณฑะเลย์ แล้วนั่งรถตู้ควบคุมความเร็ว ๘๐ กม./ชม.เขย่าไส้ ฝ่าพยับแดดผ่ากะโหลกเป็นริ้วๆ ไปตามพื้นที่ราบน้องๆ ทะเลทรายอีกค่อนวัน
ใกล้มืดค่ำก็ถึงเยนันชอง
เมือง "แห้งและแล้งที่สุดในพม่า" ชนิดจะได้น้ำสักหยดต้องบดหาเอาในดินทราย
ถ้าอยากทราบถึงสภาพบ้านเมือง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนที่นั่น ให้นึกย้อนถึงหมู่บ้านที่ไหนซักแห่งในตำบลลี้ลับของอำเภอที่ห่างจุดศูนย์กลางโลก แถวๆ ภาคอีสานของเรา
อย่าเอาถึง ๑๐๐ ปี เลย เอาซักประมาณ ๗๐-๘๐ ปี ที่แล้วก็พอ

Last Updated on Monday, 05 June 2017 18:02

Read more...

You are here: