นายกฯ หารือภาคประชาสังคม-ท้องถิ่น วางแนวทางพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน

siamrath_01ประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือ ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดน่านและพบปะประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี อาทิ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นข้าราชการและประชาชนมาให้การต้อนรับ ณ จุดชมวิวบ้านน้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานว่า พื้นที่บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว และน้ำสวด มีเนื้อที่รวม 17,815 ไร่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากถล่มทั้งสองหมู่บ้านเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

Last Updated on Thursday, 01 June 2017 10:15

Read more...

ขึ้นดอยตุงหาแรงบันดาลใจ สัมผัสความฉ่ำเย็นไม่มีสิ้นสุด

siamrath2ท่ามกลางขุนเขาที่สูงชัน และคดเคี้ยว มีแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าลอดผ่านทิวไม้สูงเป็นระยะๆ ดูสดชื่น เย็นตา ก่อนจะแวะสักการะพระธาตุ ดอยตุง ที่ถูกกำหนดให้เป็นพระธาตุเจดีย์ของผู้ที่เกิดปีกุน เนื่องเพราะปู้เจ้าลาวจก และพญามังราย ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่างก็ประ สูติในปีกุน ยิ่งพาใจให้สงบเหมือนบรรยากาศยามนี้ดอยตุงโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิต


เริ่มต้นเรื่องราว ดอยตุง ที่เล่ากันว่า เคยเป็นภูเขาหัวโล้น และเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแต่เพราะการริเริ่มของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่เสด็จฯมาทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร และตรัสว่าจะปลูกป่าพร้อมกับปลูกคน จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงขึ้นเมื่อปี 2515 โดยมีโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นหน่วยงานสำคัญ เพื่อพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คนทีเดียว

Last Updated on Wednesday, 31 May 2017 17:01

Read more...

ขยาย 'ดอยตุงโมเดล' ฟื้นฟูทั้งลุ่มน้ำแก้เขาหัวโล้นน่าน

thaipost1เป็นกระแสโซเชียลที่ชาวเน็ตและคนเมืองให้ความสนใจอย่างมากมาย หลังจากที่มีการแชร์ภาพป่าน่านโดนทำลายกว่า 1.7 ล้านไร่ กลายเป็นเขาหัวโล้น ดูแล้วน่าเศร้าใจ ตามด้วยโจอี้ บอย ศิลปินชื่อดัง ได้ออกตัวพร้อมช่วยปลูกป่าเมืองน่าน เชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมมือกันและตั้งเพจ "ปลูกเลย" ขึ้นมา ก็มีทั้งเสียงชื่นชมและแสดงความเห็นคัดค้าน ขณะที่รัฐบาลประกาศจะเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชันหรือเขาหัวโล้นที่น่านและอีกหลายจังหวัด

Last Updated on Wednesday, 31 May 2017 16:34

Read more...

'ดอยตุง' 2560 โฟกัสธุรกิจ จับมือพันธมิตรมุ่งสู่ SDGs

prachachart3"คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2560 ว่า จะทำงานเชิงรุกทั้งด้านธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้แบรนด์ "ดอยตุง" และการพัฒนาสังคม อาชีพ การศึกษา ให้กับชุมชนรอบพื้นที่ดอยตุง

Read more...

ก้าวต่อไปของ 'ดอยตุง'ธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

bkkbuss1

จากพระราชดำรัสของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า "ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง" ที่ทรงพระราชทานเมื่อปี 2530 ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้เกิดโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ถือเป็น ต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนโดยรอบจากผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้านที่ได้รับความนิยมและมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ

Last Updated on Wednesday, 31 May 2017 16:18

Read more...

You are here: