อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอยตุง ช่วยพัฒนาชีวิตชาวบ้าน

05042013โอกาสดี ของผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายชนิดแบรนด์ดอยตุง ได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปซื้อถึงยอดดอยมาถึงอีกครั้ง เมื่อ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดงาน "ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ ฟอร์ ไลฟ์ลิฮูด เพื่อเรา.และเพื่อเขา"

Last Updated on Tuesday, 09 April 2013 11:20

Read more...

คลังมรดกล้านนาอุทยานศิลปะฯ แม่ฟ้าหลวง

20130312_02raiเดินเล่นไร่แม่ฟ้าหลวง หรืออุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชุ่มชื่นหัวใจเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดในตารางพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ 150 ไร่ ในแวดล้อมภูมิทัศน์ของหมู่มวลพฤกษานานาพันธุ์ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก สระน้ำโอบล้อมปริมณฑลให้ชุ่มสายตา จัดเป็นพฤกษาอุทยานศิลปะฯกับในส่วนเดินดูข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของชาวล้านนาชาวไทยภูเขา รวมไปถึงมรดกทางศิลปกรรมที่จัดแสดงและแฝงอยู่ในรูปของอาคารสถาปัตยกรรมล้านนา อาทิ หอแก้ว หอคำ·

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 10:28

Read more...

ผุดโปรเจคเชื่อมเมืองวัฒนธรรม 5 เชียงรับอาเซียน

20130307_01

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า  วธ.ได้ลงนามความร่วมมือ  กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา รักษารากวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย เมืองหลัก 5 เชียง ได้แก่

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 18:06

Read more...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อยอด กล้าดี สู่ดินดี ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต่อยอดโครงการกล้า...ดี

Kladee3_130122_1

ที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 ด้วยการยกระดับสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เผยถึงการต่อยอดในระยะที่ 3 ที่เพิ่งจบลงเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาว่า

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 13:20

Read more...

'คณะทูต' ซาบซึ้งโครงการพระราชดำริ...สร้างชีวิตใหม่คนไทย

20130301กว่า 30 ปีแล้ว ที่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต จากปลูกฝิ่นมามีอาชีพที่ยั่งยืนผ่าน โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทย และชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่สูงดีขึ้นแล้ว ยังพาให้คนไทยทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้

Last Updated on Friday, 01 March 2013 15:27

Read more...

You are here: