หลายคนในโครงการพัฒนาดอยตุงคงจะเคยพบปัญหาเกี่ยวกับการหาเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุง โดยจะต้องโทรไปสอบถามหรือขอแบบฟอร์มจากหน่วยงานต่างภายในโครงการ

ดังนั้นsection หรือหมวดหมู่นี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร และฟอร์มต่างๆที่ มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานในโครงการพัฒนาดอยตุงให้ หากใครมีความต้องการให้เก็บข้อมูลเอกสารหรือแบบฟอร์มอะไร section นี้จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงไว้
You are here: