ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

1

วันที่ 18 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ. เมือง·จ. เชียงราย

โดยในเวลา 09.00 น. ได้ร่วมพิธีทำบุญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล ณ ศาลาหน้าลานโคลเวอร์ และเวลา 10.00 น. ได้ร่วมพิธีถวาย ขันดอกแม่ฟ้าหลวง สักการะพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในบริเวณอุทยานฯ โดยพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวงจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 22 ปี โดยมีประชาชนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งจากส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชนจากอำเภอต่างๆ แต่งกายตามประเพณีร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน ถือเป็นงานยิ่งใหญ่งานหนึ่งของ จ. เชียงราย

2 3 4 5

 

6 7ก่อนหน้านั้น วันที่ 17 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และหารือกับผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบน้ำของ จ. เชียงราย รวมทั้งเตรียมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้กล่าวด้วยว่าปัจจัยความสำเร็จขึ้นอยู่กับผู้นำระดับจังหวัดและข้อต่อในระดับพื้นที่ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระที่ประชาชนนับถือเป็นพระนักพัฒนา

 

 

8หลังจากนั้น ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ได้นำคณะร่วมกิจกรรมปรับสภาพป่า (ปลูกป่าเสริม) จากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย (หนึ่งในหมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 22 ปี โดยมีประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลังมวลชนต่างๆ ร่วมกิจกรรม 678 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งก่อนพิธีเปิด ได้เชิญ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวให้ข้อคิด ซึ่ง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวว่าตั้งใจมาวันนี้ เพื่อให้เห็นว่าตนยังอยู่ และยังสู้อยู่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ดำเนินงานมาแล้ว 30 ปี และกำลังดำเนินการเพื่อเช่าพื้นที่ต่ออีก 30 ปี ถึงปี 2592 ดังนั้น ชุมชนดอยตุงไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทำกิน จากนั้น กล่าวถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะมารับผิดชอบต่อจากนี้ ได้แก่ ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล โดยจะมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ และนายณรงค์ อภิชัย ช่วยดูแลที่ดอยตุง โดยผู้บริหารรุ่นเก่าที่อายุมากแล้วจะกลายเป็นที่ปรึกษา


นอกจากนี้ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ยังย้ำว่า ปัจจุบัน ยังมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่บริเวณนี้ เช่น บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อติดอยู่ในบัญชีของ DEA9 หรือ Drug Enforcement Administration ของสหรัฐอเมริกา และที่บ้านผาหมีในสมัยก่อน ยังเคยมีโรงงานผลิตยาบ้า ซึ่งนำเครื่องผลิตยาบ้าไปไว้ในถ้ำบนภูเขาด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน หมู่บ้านบริเวณนี้ทั้งผาหมีและห้วยน้ำรินก็อาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอยู่ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล จึงกล่าวต่อไปถึงความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสอดส่องดูแลอย่างจริงจังและเป็นธรรม พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดละเลิกพฤติกรรมและหันกลับมาช่วยพัฒนาพื้นที่ต่อไป

 

 

10เมื่อเสร็จภารกิจร่วมกิจกรรมปรับสภาพป่า (ปลูกป่าเสริม) คณะได้เดินทางไปยังศูนย์บำบัดยาเสพติดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ บ้านผาหมี ซึ่งใช้เป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี รวมระยะเวลา 1,000 วัน ระหว่างปี 2535 – 2537 ปัจจุบัน ศูนย์บำบัดผาหมีแปรสภาพเป็นพื้นที่ทดลองทำเกษตรอินทรีย์ เช่น ผัก และ สตรอเบอร์รี่ และวิจัยปลูกชาน้ำมัน ทั้งนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ร่วมกันคิด เพื่อใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้งานอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการเกษตรก็ได้ และที่สำคัญ คือ ไม่ปล่อยให้พื้นที่บางส่วนรกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะอาจกลายเป็นแหล่งซ่องสุม และเสพยาเสพติดได้ในอนาคต

 

 

 

11 12 13 14 

จากนั้น คณะเดินทางไปตามแนวชายแดนระหว่างอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยระหว่างทาง ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวว่าถนนเส้นนี้ก่อสร้างในช่วงเริ่มต้นโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และก่อสร้างโดยทหาร เพราะเส้นทางนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและยาเสพติด นอกจากนี้ คณะยังได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มักมีการลำเลียงยาเสพติด บริเวณบ้านอาข่าผาฮี้ ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงราย ซึ่งอยู่เยื้องๆ กับบ้านบาลาหลวงของประเทศเพื่อนบ้าน

15 16 17

ในโอกาสนี้ คณะได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ รวมทั้งเสนอแนะให้ตรวจแนวชายแดนร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ได้แสดงเจตจำนงค์ต่อผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3 อย่างชัดเจนที่จะใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านคู่ขนานของทางทหารให้เกิดผลจริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสภาพสนามตะกร้อบริเวณฐานปฏิบัติการ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยและทหารประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเล่นกีฬา โดยมีกฎกติกาสำคัญ คือ ต้องเป็นทีมผสมระหว่าง 2 ประเทศ

21 18 22

จากนั้น เมื่อเวลา 15.00 น. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พร้อมที่ปรึกษาสถาบันฯ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ตำบลที่มีความพร้อม โดยอาศัยหลักของการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์เป็นเครื่องมือ ผลจากการหารือ ทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตกลงที่จะเริ่มจากการซ่อมแซมและพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ และโครงการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแจ้งด้วยว่าจะขับเคลื่อนในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย และจะประชุมมอบนโยบายเรื่องนี้แก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอต้นเดือนสิงหาคม 2560 นี้

19 20 

Last Updated on Sunday, 30 July 2017 13:33

You are here: