โชว์ชุดผู้นำอาเซียน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดีไซน์ (เดลินิวส์)

closhesaseanอาเซียนซัมมิท ใกล้เปิดฉาก "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง" ได้รับเกียรติโชว์ฝีมือตัดเย็บเสื้อผู้นำอาเซียน ใช้ใส่ประชุม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน โดยคัดสรรผ้าฝ้ายผสมลินิน ตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม รวมถึงตัดสูทผ้าไหม ออกแบบเสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ ทางรัฐบาลได้ประสานงานมายังทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อขอให้จัดทำเสื้อและของ ที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบรรดาผู้นำประเทศและคู่สมรสที่เดินทางมาเข้าร่วม ประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลให้โจทย์กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงว่า จะต้องเลือกของที่ระลึกที่บ่งบอกและแสดงถึงความเป็นไทย ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เลือกผ้าฝ้ายผสมลินินตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสี ฟ้าเข้ม และเล่นลายตารางสี่เหลี่ยมสีม่วงมะปรางบริเวณด้านหน้า เพื่อให้ผู้นำประเทศสวมใส่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รองเลขาฯมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวต่อว่า สำหรับของที่ระลึกสำหรับคู่สมรสของผู้นำนั้นทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัด เตรียมไว้ 2 แบบ คือสำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมผ้าคลุม ไหล่ที่เป็นผ้าฝ้าย ชุดผ้าปูโต๊ะอาหาร และกระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย (ชอปปิง แบ๊ก)

สำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้ชายทาง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายและ เนกไท ผ้าไหม นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย กล่องของขวัญที่บรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑ์จากโครงการดอยตุง อาทิ น้ำผึ้ง ถั่วแมคคาดีเมีย กาแฟ เพื่อมอบให้กับผู้นำและคู่สมรสทุกคนด้วย

คุณหญิงพวงร้อย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังได้เตรียมเสื้อสูทผ้าไหม ผ้าไหมซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ทอด้วยลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใช้สีเอิร์ธโทนที่เป็นสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นได้ใช้เสื้อ "ราชปะแตน" เป็น ต้นแบบและนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการทำคอปกตั้ง ติดกระดุมลายสัญลักษณ์การประชุมอาเซียนที่กลางลำตัวเพียงหนึ่งเม็ด และได้ตัดเย็บเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีครีม แขนสั้น ซึ่งจะใช้เป็นเสื้อตัวใน มอบให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมที่เกี่ยว ข้องในเดือน เม.ย.นี้

อาเซียนซัมมิท ใกล้เปิดฉาก "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง" ได้รับเกียรติโชว์ฝีมือตัดเย็บเสื้อผู้นำอาเซียน ใช้ใส่ประชุม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน โดยคัดสรรผ้าฝ้ายผสมลินิน ตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม รวมถึงตัดสูทผ้าไหม ออกแบบเสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ ทางรัฐบาลได้ประสานงานมายังทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อขอให้จัดทำเสื้อและของ ที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบรรดาผู้นำประเทศและคู่สมรสที่เดินทางมาเข้าร่วม ประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลให้โจทย์กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงว่า จะต้องเลือกของที่ระลึกที่บ่งบอกและแสดงถึงความเป็นไทย ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ เลือกผ้าฝ้ายผสมลินินตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม และเล่นลายตารางสี่เหลี่ยมสีม่วงมะปรางบริเวณด้านหน้า เพื่อให้ผู้นำประเทศสวมใส่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รองเลขาฯมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวต่อว่า สำหรับของที่ระลึกสำหรับคู่สมรสของผู้นำนั้นทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัด เตรียมไว้ 2 แบบ คือสำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมผ้าคลุม ไหล่ที่เป็นผ้าฝ้าย ชุดผ้าปูโต๊ะอาหาร และกระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย (ชอปปิง แบ๊ก)

สำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้ชาย ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กซึ่งผลิตจากผ้าฝ้าย และเนกไท ผ้าไหม นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย กล่องของขวัญที่บรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑ์จากโครงการดอยตุง อาทิ น้ำผึ้ง ถั่วแมคคาดีเมีย กาแฟ เพื่อมอบให้กับผู้นำและคู่สมรสทุกคนด้วย

คุณหญิงพวงร้อย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังได้เตรียมเสื้อสูทผ้าไหม ผ้าไหมซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ทอด้วยลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใช้สีเอิร์ธโทนที่เป็นสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นได้ใช้เสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบและนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการทำคอปกตั้ง ติดกระดุมลายสัญลักษณ์การประชุมอาเซียนที่กลางลำตัวเพียงหนึ่งเม็ด และได้ตัดเย็บเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีครีม แขนสั้น ซึ่งจะใช้เป็นเสื้อตัวใน มอบให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมที่เกี่ยว ข้องในเดือน เม.ย.นี้

ข้อมูลจาก เดลินิวส์

อาเซียนซัมมิท ใกล้เปิดฉาก "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง" ได้รับเกียรติโชว์ฝีมือตัดเย็บเสื้อผู้นำอาเซียน ใช้ใส่ประชุม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน โดยคัดสรรผ้าฝ้ายผสมลินิน ตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม รวมถึงตัดสูทผ้าไหม ออกแบบเสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากลเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ ทางรัฐบาลได้ประสานงานมายังทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อขอให้จัดทำเสื้อและของ ที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบรรดาผู้นำประเทศและคู่สมรสที่เดินทางมาเข้าร่วม ประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลให้โจทย์กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงว่า จะต้องเลือกของที่ระลึกที่บ่งบอกและแสดงถึงความเป็นไทย ช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เลือกผ้าฝ้ายผสมลินินตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสี ฟ้าเข้ม และเล่นลายตารางสี่เหลี่ยมสีม่วงมะปรางบริเวณด้านหน้า เพื่อให้ผู้นำประเทศสวมใส่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รองเลขาฯมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวต่อว่า สำหรับของที่ระลึกสำหรับคู่สมรสของผู้นำนั้นทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัด เตรียมไว้ 2 แบบ คือสำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมผ้าคลุม ไหล่ที่เป็นผ้าฝ้าย ชุดผ้าปูโต๊ะอาหาร และกระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย (ชอปปิง แบ๊ก)สำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้ชายทาง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายและ เนกไท ผ้าไหม นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย กล่องของขวัญที่บรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑ์จากโครงการดอยตุง อาทิ น้ำผึ้ง ถั่วแมคคาดีเมีย กาแฟ เพื่อมอบให้กับผู้นำและคู่สมรสทุกคนด้วย

คุณหญิงพวงร้อย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังได้เตรียมเสื้อสูทผ้าไหม ผ้าไหมซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ทอด้วยลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใช้สีเอิร์ธโทนที่เป็นสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นได้ใช้เสื้อ "ราชปะแตน" เป็น ต้นแบบและนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการทำคอปกตั้ง ติดกระดุมลายสัญลักษณ์การประชุมอาเซียนที่กลางลำตัวเพียงหนึ่งเม็ด และได้ตัดเย็บเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีครีม แขนสั้น ซึ่งจะใช้เป็นเสื้อตัวใน มอบให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมที่เกี่ยว ข้องในเดือน เม.ย.นี้

อาเซียนซัมมิท ใกล้เปิดฉาก "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง" ได้รับเกียรติโชว์ฝีมือตัดเย็บเสื้อผู้นำอาเซียน ใช้ใส่ประชุม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน โดยคัดสรรผ้าฝ้ายผสมลินิน ตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม รวมถึงตัดสูทผ้าไหม ออกแบบเสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ ทางรัฐบาลได้ประสานงานมายังทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อขอให้จัดทำเสื้อและของ ที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบรรดาผู้นำประเทศและคู่สมรสที่เดินทางมาเข้าร่วม ประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลให้โจทย์กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงว่า จะต้องเลือกของที่ระลึกที่บ่งบอกและแสดงถึงความเป็นไทย ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ เลือกผ้าฝ้ายผสมลินินตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม และเล่นลายตารางสี่เหลี่ยมสีม่วงมะปรางบริเวณด้านหน้า เพื่อให้ผู้นำประเทศสวมใส่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รองเลขาฯมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวต่อว่า สำหรับของที่ระลึกสำหรับคู่สมรสของผู้นำนั้นทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัด เตรียมไว้ 2 แบบ คือสำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมผ้าคลุม ไหล่ที่เป็นผ้าฝ้าย ชุดผ้าปูโต๊ะอาหาร และกระเป๋าสะพายผ้าฝ้าย (ชอปปิง แบ๊ก)

สำหรับคู่สมรสที่เป็นผู้ชาย ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กซึ่งผลิตจากผ้าฝ้าย และเนกไท ผ้าไหม นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย กล่องของขวัญที่บรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑ์จากโครงการดอยตุง อาทิ น้ำผึ้ง ถั่วแมคคาดีเมีย กาแฟ เพื่อมอบให้กับผู้นำและคู่สมรสทุกคนด้วย

คุณหญิงพวงร้อย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังได้เตรียมเสื้อสูทผ้าไหม ผ้าไหมซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ทอด้วยลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใช้สีเอิร์ธโทนที่เป็นสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นได้ใช้เสื้อ "ราชปะแตน" เป็นต้นแบบและนำมาประยุกต์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการทำคอปกตั้ง ติดกระดุมลายสัญลักษณ์การประชุมอาเซียนที่กลางลำตัวเพียงหนึ่งเม็ด และได้ตัดเย็บเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีครีม แขนสั้น ซึ่งจะใช้เป็นเสื้อตัวใน มอบให้กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมที่เกี่ยว ข้องในเดือน เม.ย.นี้


Last Updated on Monday, 10 August 2009 16:15

You are here: