ลุงฮูกชวนเปิดโลก ตอน ‘SHE’ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน บำบัดออฟฟิศซินโดรม

she1  ออฟฟิศซินโดรม โรคที่มีสาเหตุจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน คงเป็นโรคที่ใครหลายๆ คนกำลังเผชิญอยู่ วันนี้ลุงฮูกมีธุรกิจเพื่อสังคมด้านสุขภาพมาแนะนำ ที่จะช่วยปรับสรีระของท่านผ่านการนวด ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมนี้ไม่เพียงช่วยให้ท่านผ่อนคลาย ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อดีตผู้ต้องขังหญิงมีอาชีพอีกด้วย ‘SHE’ วิสาหกิจสุขภาพชุมชนนี้มีความเป็นมาอย่างไรตามลูกฮูกไปดูกันเลยยยย

 

 

 

ปัญหา?

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่รุดเข้ามาพร้อมกับการแข่งขัน ส่งผลต่อการทำงานของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้ต้องตกอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการจากพฤติกรรมจับจ้องบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะไหล่ คอ และหลัง ที่ก่อให้เกิดภาวะปวดเมื่อยและอ่อนล้าในแต่ละวันติดต่อกัน จนเกิดภาวะโรคที่เรียกว่า “ออฟฟิศ ซินโดรม” (Office Syndrome) ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลที่ส่งผลต่อบริษัท หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งยังมีแนวโน้มผู้ป่วยจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้น

she3

 

 

 

 

 

 

การนวดดัดจัดสรีระ 

นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ทำการค้นคว้าอย่างจริงจังเพื่อหาวิธีการนวดที่เหมาะสม โดยนำ Stretching + Yoga + Chiropractor + Trigger point และศาสตร์ของการนวดไทยมาผสมผสาน และพัฒนาการนวดในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 20 นาที โดยเป็นเทคนิคพิเศษที่ได้ผล เน้นการยืดกล้ามเนื้อหลักให้เกิดอาการตึง กดกระตุ้น trigger point ส่งความรู้สึกเจ็บไปที่สมอง สมองจะส่งคำสั่งชุดใหม่มาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโล่งและสบายขึ้น และหากผู้ป่วยได้รับการบำบัดต่อเนื่องจะทำให้หายจากภาวะออฟฟิศซินโดรมนี้ได้ ถือเป็นศาสตร์การนวดบำบัดแบบใหม่ที่เหมาะกับชีวิตเมืองที่เร่งรีบ

she2

‘SHE’ คือ?

วิสาหกิจสุขภาพชุมชน หรือ Social Health Enterprise (SHE) เป็นกิจการเพื่อสังคมที่อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังของวิถีคนเมือง ด้วยการสร้างนวัตกรรมให้คนในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม เข้าถึงสวัสดิการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ปัญหาของประเทศไทย ที่มีผู้ต้องขังล้นคุก โดยมีจำนวนผู้ต้องขังหญิงมากเป็นอันดับสองของโลก โดยในปี พ.ศ.2558 ผู้ต้องขังหญิงที่มีจำนวน 45,000 คน ผู้ต้องขังเหล่านี้ เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วไม่มีอาชีพมารองรับ

ดังนั้นจึงได้มีการจับมือกับกรมราชทัณฑ์ ในการอบรมการนวดดัดจัดสรีระ ให้กับผู้ต้องขังหญิง 8 เรือนจำหญิง ที่นอกจากเป็นการขยายบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดภาวะออฟฟิศซินโดรมแล้ว ยังเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษได้ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติในการป้องปรามปัญหายาเสพติด ถือเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมสองด้าน หรือ Double CSR คือช่วยองค์กรภายในและสังคมภายนอก ไปพร้อมกัน

การดำเนินงานของ ‘SHE’

‘SHE’ ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยเปิดเป็นบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยหลังพ้นโทษ เราให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดี จากเคยต้องโทษ ฝึกให้มาบริการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome หลักสูตร 120 ชั่วโมง โดยฝึกสัปดาห์ละ 2 วัน เป็นจำนวน 4 เดือน หลังจากจบหลักสูตร ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร “นวดดัดจัดสรีระ” และมีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม สนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อม (CSV + Social Franchising) เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้สังคมยอมรับ และเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปสู่สังคมเดิม

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้พ้นโทษออกมาทำงานแล้วจำนวนกว่า 40 คน นักบำบัดกลุ่มนี้จะออกให้บริการนวดบำบัดอาการ ออฟฟิศซินโดรมแก่พนักงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรม คอร์ส 20 นาที โดย 1 คน จะสามารถนวดบำบัดได้ 20 คน/วัน

she4

ประโยชน์เพื่อสังคม 

she5

‘SHE’ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมของไทยด้านสุขภาพ ที่ให้โอกาสสตรีที่เคยก้าวพลาดในชีวิตมีอาชีพ …อยากให้ทุกคนมาลอง นวดดัดจัดสรีระไทย ยืดกล้ามเนื้อ คลายข้อต่อ ลดภาวะปวดเมื่อยขา และ Office Syndrome ของคนทำงานได้ผลนานเป็นสัปดาห์

Last Updated on Friday, 03 February 2017 11:36